Hitről és életről fiataloknak, kortalanoknak

Megjelenik a Fiatalok Krisztusért Magyarország Alapítvány gondozásában

felelős kiadó: Reichert Tímea
lapigazgató: Reichert Tímea
főszerkesztő: Rédl Katalin
olvasószerkesztő: Kalla Tímea
tervezés: Komáromy Zoli
lapterv: Márki Zsuzsi
ebben a lapszámban közreműködtek: Ambrusz Márk, Bíró Zsolt, Boltos Péter, Czibulya Ádám, Csernok Miklós, Gajdátsy Péter, Gajdátsy Virág, Halász Attila, Halász-Bokros Lídia, Kalla Tímea, Kulcsár Viktória, Magyar Attila, Merényi Zoltán, Móricz János, Muzslai-Bízik Bencze, Muzslai-Bízik Hanna, Nehézy László, Nith Julianna, Pintér Dávid, Pozsonyi Roland, Rédl Ádám, Rédl Katalin, Szőczi János (James), Tóth Szilvia, Urbán Jonatán, Vincze Boglárka

Szerkesztőség és kiadóhivatal
1074 Budapest, Hársfa u. 33.
telefon 462-05-91
e-mail jelige@yfc.hu
internet www.jelige.hu  www.yfc.hu

Egyeztetés nélkül beküldött kéziratokat és képeket nem őrzünk meg. Bírálatra küldött írásokra, olvasói levelekre (lehetőség szerint) válaszolunk.
A lapot lezárjuk a megjelenés előtt négy héttel.
A hirdetésekben lévő esetleges hibákért a kiadó nem vállal felelősséget.
Megrendelhető a kiadó címén.

Az előfizetést automatikusan meghosszabbítjuk, ha a lejárat előtt 6 héttel írásban nem kapunk lemondást.

ISSN 1585-7727

Vélemény, hozzászólás?