Impresszum

Hitről és életről fiataloknak, kortalanoknak

Megjelenik a Fiatalok Krisztusért Magyarország Alapítvány gondozásában

felelős kiadó: Reichert Tímea
lapigazgató: Reichert Tímea
főszerkesztő: Rédl Ádám
olvasószerkesztő: Jámbor Margit
tervezés: Komáromy Zoli
lapterv: Márki Zsuzsi
ebben a lapszámban közreműködtek: Ambrusz Márk, Asszonyi Eszter, Biri Ádám, Bíró Zsolt, Czibulya Ádám, Csernok Miklós, Csontos Katalin, Guti Sándor, Horváth Dániel, Kalla Tímea, Kósa Sándor, Kulcsár Viktória, Magyar Attila, Majnár Klaudia, Makráné Marton Debóra, Mányai Dávid, Merényi Zoltán, Murányi Anita, Pintér Dávid, Polgár Ági, Rédl Ádám, Rédl Dávid, Sebestyén Gábor, James, Tóth Krisztián, Tóth Szilvi, Urbán Jonatán

Szerkesztőség és kiadóhivatal
1074 Budapest, Hársfa u. 33.
telefon 462-05-91
e-mail jelige@yfc.hu
internet www.jelige.hu  www.yfc.hu

Egyeztetés nélkül beküldött kéziratokat és képeket nem őrzünk meg. Bírálatra küldött írásokra, olvasói levelekre (lehetőség szerint) válaszolunk.
A lapot lezárjuk a megjelenés előtt négy héttel.
A hirdetésekben lévő esetleges hibákért a kiadó nem vállal felelősséget.
Megrendelhető a kiadó címén.

Az előfizetést automatikusan meghosszabbítjuk, ha a lejárat előtt 6 héttel írásban nem kapunk lemondást.

ISSN 1585-7727