Impresszum

Hitről és életről fiataloknak, kortalanoknak

Megjelenik a Fiatalok Krisztusért Magyarország Alapítvány gondozásában

felelős kiadó: Reichert Tímea
lapigazgató: Reichert Tímea
főszerkesztő: Rédl Ádám
olvasószerkesztő: Jámbor Margit
tervezés: Komáromy Zoli
lapterv: Márki Zsuzsi
ebben a lapszámban közreműködtek: Bíró Zsolt, Czibulya Ádám, Csernok Miklós, Csontos Katalin, Dányiné Sántha Krisztina, Guti Sándor, Győri Anna, Hegyesi Zita, Jámbor Margit, Kalla Tímea, Kulcsár Viktória, Magyar Attila, Majnár Klaudia, Marton Debóra, Merényi Zoltán, Muzslai-Bízik Bencze és Hanna, Pintér Dávid, Polgár Ági, Sebestyén Gábor, Tóth Szilvi, Urbán Jonatán

Szerkesztőség és kiadóhivatal
1074 Budapest, Hársfa u. 33.
telefon 462-05-91
e-mail jelige@yfc.hu
internet www.jelige.hu  www.yfc.hu

Egyeztetés nélkül beküldött kéziratokat és képeket nem őrzünk meg. Bírálatra küldött írásokra, olvasói levelekre (lehetőség szerint) válaszolunk.
A lapot lezárjuk a megjelenés előtt négy héttel.
A hirdetésekben lévő esetleges hibákért a kiadó nem vállal felelősséget.
Megrendelhető a kiadó címén.

Az előfizetést automatikusan meghosszabbítjuk, ha a lejárat előtt 6 héttel írásban nem kapunk lemondást.

ISSN 1585-7727