Impresszum

Hitről és életről fiataloknak, kortalanoknak

Megjelenik a Fiatalok Krisztusért Magyarország Alapítvány gondozásában

felelős kiadó: Reichert Tímea
lapigazgató: Reichert Tímea
főszerkesztő: Rédl Katalin
olvasószerkesztő: Kalla Tímea
tervezés: Komáromy Zoli
lapterv: Márki Zsuzsi
ebben a lapszámban közreműködtek: Asszonyi Eszter, Bíró Zsolt, Czibulya Ádám, Csernok Miklós, Folk Iván, Gajdátsy Péter, Gajdátsy Virág, Hegyi Júlia Lili, Kalla Tímea, Körtvélyesi László, Kulcsár Viktória, Kurcsák István, Magyar Attila, Merényi Zoltán, Móricz Mikolt Mária, Murányi Anita, Muzslai-Bízik Bencze, Muzslai-Bízik Hanna, Pintér Dávid, Polgár Ágnes, Rédl Ádám, Rédl Katalin, Sebestyén Gábor, Tóth Szilvia, Urbán Jonatán, Vincze Boglárka

Szerkesztőség és kiadóhivatal
1074 Budapest, Hársfa u. 33.
telefon 462-05-91
e-mail jelige@yfc.hu
internet www.jelige.hu  www.yfc.hu

Egyeztetés nélkül beküldött kéziratokat és képeket nem őrzünk meg. Bírálatra küldött írásokra, olvasói levelekre (lehetőség szerint) válaszolunk.
A lapot lezárjuk a megjelenés előtt négy héttel.
A hirdetésekben lévő esetleges hibákért a kiadó nem vállal felelősséget.
Megrendelhető a kiadó címén.

Az előfizetést automatikusan meghosszabbítjuk, ha a lejárat előtt 6 héttel írásban nem kapunk lemondást.

ISSN 1585-7727